Французский Квартал

  • Ел: Қырғызстан
  • Қала:  Бішкек 
  • Жобаны тапсыру жылы: 2019
  • Өнімдер: СМ12, CM 9, CF 56, CT 17, CR 166.