AFD Plaza

  • Ел: Қазақстан
  • Қала:  Алматы
  • Жобаны тапсыру жылы: 2017
  • Өнімдер: CN 76, CT 17, CS 60